Konkurs FOTO

Konkurs FOTO

1. OTWARTY KONKURS FOTOGRAFII WĘDKARSKIEJ

Zgodnie z zapowiedzią uruchomiliśmy „1 Otwarty Konkurs Fotografii Wędkarskiej”.  W zakładce konkursu znajdziecie szczegółowy opis zasad uczestnictwa i uwarunkowania prawne dotyczące konkursu. Przypominam, że prawo do przesłania prac konkursowych ma wyłącznie autor przesyłanego zdjęcia. Fakt przesłania prac konkursowych jest jednoczesnym potwierdzeniem akceptacji wszystkich zasad i ustaleń zawartych w regulaminie. Każdy z uczestników ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z w/w. ustaleniami przed przysłaniem prac. Prace nie spełniające opisanych kryteriów nie będą dopuszczone do konkursu. Każda przesłana praca musi być opisana treścią: imię i nazwisko autora, miejsce zrobienia zdjęcia oraz datę wykonania (w przypadku braku szczegółowych danych proszę podać datę przybliżoną np. Wrzesień 2012). Wszystkich chętnych zapraszam do wspólnej zabawy z fotografia wędkarską i zachęcam do uczestnictwa. Najlepsze prace przejdą do konkursu finałowego, który zostanie rozstrzygnięty podczas targów, a jednym jury będą odwiedzający.

Zobowiązuję każdego uczestnika konkursu do bezwzględnego zapoznania się z „Regulaminem Konkursu”.

Kategorie konkursowe:
1. Piękno ryb.
2. Piękno krajobrazu wędkarskiego.
3. Wędkarskie S.O.S.4. Kategoria OPEN.

Krótki opis kategorii konkursowych.
1. Piękno ryb – zdjęcie konkursowe nie może zawierać wizerunku człowieka poza jednym wyjątkiem – zdjęcie ryby trzymanej w dloni, widoczna wyłącznie jakaś część dłoni.

2. Piękno krajobrazu wędkarskiego również nie może przedstawiać wizerunku człowieka bez żadnych odstępstw. Ta kategoria konkursowa musi skupiać wyłącznie na pięknym krajobrazie i pięknie przyrody.

3. Wędkarskie S.O.S. – prowokacyjna kategoria konkursowa, która może zawierać wizerunki ludzi, kłusowników, zdjęcia drastyczne. Opisana kategoria musi służyć temu aby u potencjalnych odwiedzających wzbudzić jakąś refleksją na temat obecnej sytuacji. Zależy mi na tym abyśmy nie zapominali o pewnych problemach, abyśmy zatrzymali się na chwilkę i zastanowili, jakie skutki za sobą niesie nasze nieodpowiedzialne oddziaływanie na środowisko ryb i wzbudzili refleksję co my sami możemy i powinniśmy zmieniać, zwłaszcza zmieniając własną mentalność i zwiększając naszą świadomość.

4. Kategoria OPEN. Ostatnia z kategorii konkursowych może przedstawiać wszystko co związane z tematyką wędkarską, może zawierać wizerunek wędkarza, zdjęcia widokowe z wędkarzami i wszystko inne co ma charakter wędkarski.

Więcej informacji w zakładce “Konkurs FOTO”